این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
16 آذر 95
تمدید تا 30 آذر95
مهلت واریز هزینه های همایش
1 دی ماه 95
برگزاری همایش 6 دی 95
 
صفحه اصلی > هزینه های همایش
.: هزینه های همایش


ردیف

عنوان خدمات

هزینه

1

ثبت نام در همایش + ارسال مقاله اول

120000 تومان

2

ارسال هر مقاله اضافی

40000 تومان

3

انتخاب گواهینامه بین المللی (اختیاری)

60000 تومان

4

انتخاب کارگاه آموزشی مجازی

مراجعه به کنترل پنل

 

بمنظور انتخاب سایر خدمات به بخش خدمات کنترل پنل خودمراجعه فرمائید