این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
16 آذر 95
تمدید تا 30 آذر95
مهلت واریز هزینه های همایش
1 دی ماه 95
برگزاری همایش 6 دی 95
 
صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

برای مشاهده لیست کارگاه ها لطفا به خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای هر کارگاه  2 گواهی ارائه می گردد (فارسی/بین المللی).