این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
16 آذر 95
تمدید تا 30 آذر95
مهلت واریز هزینه های همایش
1 دی ماه 95
برگزاری همایش 6 دی 95
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه/ دانشگاه

1

جناب آقای دکتر هادی صادقی

دانشگاه شهید چمران

3

جناب آقای دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی

دانشگاه آزاد پرند

4

جناب آقای دکتر علی شمس الدینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

5

جناب آقای دکتر احسان کیانفر

دانشگاه آزاد اراک

6

جناب آقای دکتر محمد رضایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

7

جناب آقای حامد سنائی

دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

8

سرکار خانم راضیه بهمئی

دانشگاه پیام نور رامهرمز

9

سرکار خانم دکتر پروین غربانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

10

جناب آقای دکتر احمد ثمریها

دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای تهران

12

جناب آقای دکتر مجید یوسفی ولیک چالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

14

جناب آقای دکتر علیرضا حکیمی

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

15

جناب آقای دکتر محمودرضا طهماسب پور

دانشگاه آزاد تهران شمال

16

جناب آقای دکتر منصور سیاح

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

17

سرکار خانم دکتر زهرا رضایی

دانشگاه دولتی کاشان

18

جناب آقای سعید مودی

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

19

جناب آقای دکترامیررضا صفایی

دانشگاه جامع علمی کاربردی امام خمینی کرج

21

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

22

سرکار خانم دکترالهام پورمهابادیان

دانشگاه آزاد تهران شمال

24

جناب آقای دکترناصر سینا

دانشگاه علمی کاربردی تهران

25

جناب آقای دکتر پژمان دادخواه

دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب و مرکز

26

سرکار خانم دکتر مهدیه نخعی

دانشگاه آزاد اسلامی گوگان

27

جناب آقای دکترحسین عزیزی نژاد

دانشگاه علمی کاربردی شوشتر

28

جناب آقای دکترمرتضی قدیمی

دانشگاه آزاد اسلامشهر

29

سرکار خانم دکتر سیده سارا کریمی زاد

دانشگاه پیام نور تهران مرکز

30

سرکار خانم خدیجه هوشیاری

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

31

جناب آقای رضا قاسمی

دانشگاه پیام نور تهران شرق

32

جناب آقای دکترمجید نامور

دانشگاه آزاد و پیام نور کرج

33

جناب آقای مهندس امید احمدی

دانشگاه پیام نور ارومیه

34

جناب آقای عظیم سعیدی

دانشگاه آزاد اسلامی رامسر

35

جناب آقای دکترحمید سازگاران

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

36

جناب آقای مهندس علی قضات

مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن

37 جناب آقای دکتر سحاب تربتی
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
38 جناب آقای دکتر احمد عباس نژاد دانشگاه پیام نور آبادان